kvalitetscertifiering
 

Som livsmedelsproducent följer vi stränga kvalitetssystem för att uppfylla kundernas förväntningar på att våra produkterna är säkra, håller högsta kvalitet och är rätt märkta.

Vi ser till att kraven i lagstiftningen hela tiden är uppfyllda och kontrollerar ständigt vår egen verksamhet

Ludvig Sörensen AB lever upp till de stora livsmedelskedjornas krav på att vi som leverantör är certifierad enligt någon av de kvalitetsstandarder som finns inom livsmedelsbranschen.

Vi arbetar enligt HACCP-planen i vår egenkontroll och vi är certifierade enligt standarden FSSC 22000 som i stort sett alla dagligvaruhandelsföretag accepterar. Denna certifieringsstandard har godkänts av
Global Food Safety Initiative.

Standarden FSSC 22000 grundar sig på ISO 22000 och väntas få en allt större betydelse för livsmedelsindustrin i Europa och globalt.

Våra certifieringsorgan är BMG TRADA Certifiering AB och ProSanitas Certifiering AB samt Swedac.